ساماندهی واحد های سنگ بری شهرستان ارسنجان با تصمیم کارگروه سلامت و امنیت غذایی و مدیریت پسماند

ساماندهی واحد های سنگ بری شهرستان ارسنجان با تصمیم کارگروه سلامت و امنیت غذایی و مدیریت پسماند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات