دستگیری متخلفان شکار پرندگان غیر مجاز در منطقه شکار ممنوع مهارلو

دستگیری متخلفان شکار پرندگان غیر مجاز در منطقه شکار ممنوع مهارلو

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات