تجلیل از امامان جماعت سازمانها و مناطق شهرداری سنندج

تجلیل از امامان جماعت سازمانها و مناطق شهرداری سنندج

لینک اصل خبر در سایت شهرداری سنندج

    منبع خبر

    شهرداری سنندج

    شهرداری سنندج یک شهرداری در شهر سنندج می باشد

      نظرات