مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی معرفی شد

مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی معرفی شد

مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی با حضور دکتر اردکانیان وزیر نیرو و مهندس حاج رسولیها مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، معرفی شد.

به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، مهندس سید عقیل مرتضوی مدیرعامل جدید این شرکت در سخنانی، تلاش و فعالیت در راستای ماموریتها و وظایف شرکت آب منطقه ای و سند توسعه استان را از برنامه های خویش اعلام کرد.

او گفت: تنظیم سند سازگاری با کم آبی یکی از فعالیتهای مهم برای تحقق و ماموریتهای شرکت آب منطقه ای در استان است که همکاری تمامی دستگاههای مرتبط را می طلبد.

وی بالا بودن مصرف آب در بخش کشاورزی را یکی از مهمترین چالشهای مدیریت منابع آب استان ذکر کرد و گفت: اضافه برداشت از آبهای زیرزمینی چالش دیگر مهم مدیریت این منابع است که باید با برنامه منسجم این چالشها مرتفع شود.

مدیرعامل جدید شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی، ادامه و تکمیل پروژه های سد سازی در استان را از دیگر برنامه های خویش برای تحقق وظایف این شرکت ذکر کرد و گفت: مدیریت منابع آب و خاک در مناطق مرزی نیز در اولویت برنامه ها قرار دارد.

مهندس مرتضوی همچنین چالش مدیریت منابع انسانی و نوع قرارداد آنها را مهمترین چالش شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی ذکر کرد و گفت: فعالیتها و تحقق برنامه ها مستلزم بهره گیری از منابع انسانی شرکت است که امیدواریم با توجه و عنایت وزیر محترم نیرو این چالش رفع شود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات