وزیر نیرو:نزولات رحمت الهی در سال جاری نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرد

وزیر نیرو:نزولات رحمت الهی در سال جاری نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرد

وزیر نیرو در بجنورد گفت: دشمنان جمهوری اسلامی برای مشقت و رنج مردم در قبال کم آبی و بی برقی نقشه ها کشیده بودند تا از این فرصت برای ایجاد ناآرامی بهره بگیرند اما نزولات رحمت الهی در سال آبی جاری، نقشه های دشمنان را نقش بر آب کرد. به گزارش مدیریت روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی دکتر اردکانیان در نشست تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی افزود: تردید نیست که امسال یک تحول بزرگ پس از پنج دهه خشکسالی است و به یقین، کفران نعمت با وعده عذاب شدید الهی همراه است. او گفت: کفران نعمت به مفهوم پوشاندن حقیقت و کتمان آن است و خوشحالی ما از نزولات رحمت الهی به مفهوم غفلت از کمبودها و سست شدن در دنبال کردن خواسته ها نیست. او تصریح کرد: با هدف کفر نورزیدن را با هدف افزون شدن نعمت الهی، ما باید نشان ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات