محدودیت های قانونی استفاده از روش nailing در طراحی و اجرای تأمین ایمنی گود

محدودیت های قانونی استفاده از روش nailing در طراحی و اجرای تأمین ایمنی گود

بنانیوز (BanaNews.ir)- سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:www.BanaNews.ir

بدینوسیله به اطلاع کلیه اعضاء محترم سازمان، مهندسان محاسب، ناظر و مجریان محترم می‌رساند، استفاده از روش nailing در طراحی و اجرای تأمین ایمنی گود دارای محدودیت های قانونی به شرح ذیل می‌باشد: طبق ماده ۳۸ قانون مدنی " مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هر کجا بالا رود و همچنین است نسبت به زیر زمین بالجمله مالک حق همه گونه تصرف در هوا و فراز گرفتن دارد مگر آنچه را که قانون استثناء کرده باشد."

" لذا روش فوق نه تنها از نظر فنی باید با دقت فراوان و در نظر گرفتن قدمت، سیستم سازه و بارگذاری ساختمان مجاور انجام شود، بلکه مستلزم اخذ رضایت مکتوب مالک یا مالکان ساختمان مجاور که زیر آن عملیات فوق انجام می‌شود و اگر در سمت پیاده‌رو یا تأسیسات شهری باشد مستلزم اخذ مجوز از شهرداری است و در غیر این صورت طراحی و اجرای این روش غیر قانونی است و مستوجب پاسخگویی و مسوولیت برای طراح و مجری و ناظر خواهد بود. "

 

    نظرات