آتش سوزی منطقه حفاظت شده شاسکوه  در خراسان جنوبی مهار شد

منبع خبر

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

    نظرات