بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از اداره پارک ملی خبر،شهرستان بافت

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از اداره پارک ملی خبر،شهرستان بافت

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات