بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از منطقه زیستگاه خرس سیاه آسیایی و گفتگو با جوامع محلی

بازدید مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از منطقه زیستگاه خرس سیاه آسیایی و گفتگو با جوامع محلی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات