واژگونی خودروی شکارچی متخلف رفسنجان کرمان ختم به خیر شد

واژگونی خودروی شکارچی متخلف رفسنجان کرمان ختم به خیر شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات