عیادت مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از قربانی  حمله خرس سیاه آسیایی در منطقه دلفارد کرمان

عیادت مدیر کل حفاظت محیط زیست استان کرمان از قربانی حمله خرس سیاه آسیایی در منطقه دلفارد کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات