سامانه عیان، تلاش دارد اطلاعات محرمانه‌ای در شهردارى باقی نماند

سامانه عیان، تلاش دارد اطلاعات محرمانه‌ای در شهردارى باقی نماند

۹ خرداد ماه سال ۹۸، از سامانه شفاف سازی اطلاعات شهرداری اراک تحت عنوان "عیان" رونمایی شد. اما شما به عنوان شهروندان شهر اراک، در مدت مذکور تا به حال شده که سری به این سایت به نشانی ayan.arak.ir بزنید؟ اصلا شفافیت در سیستم مدیریت شهری به چه کار ما و شما شهروندان می‌آید؟
عیان، تلاش دارد اطلاعات محرمانه‌ای در شهردارى باقی نماند! از شهرسازی، ساخت و ساز مسکن بگیرید تا قراردادهای ریز و درشت و پیمانکارهای بزرگ و کوچک شهرداری، حالا دیگر اطلاعات تمامی‌شان در دسترس شما قرار دارد.
در اختیار داشتن این اطلاعات از حقوق شهروندی شماست، چراکه این شما شهروندان هستید که منابع شهرداری را تامین می‌کنید. پس باید در جریان خرج و مخارج آن هم قرار بگیرید.
در گذرگاه پر پیچ و خم شفافیت، هنوز در آغاز راه هستیم و با ایده‌آل‌هایمان از یک سیستم اداری شفاف نیز فاصله زیادی درپیش داریم.
از شما می‌خواهیم همت‌تان را بدرقه راه‌مان سازید و قدم به قدم در راه شفاف سازی اطلاعات شهرداری، همگام مان باشید. این مسیر بدون همیاری، مشارکت و نظارت شما شهروندان، میسر نخواهد شد.

:
لینک اصل خبر در سایت شهرداری اراک

    منبع خبر

    شهرداری اراک

    شهرداری اراک یک شهرداری در شهر اراک می باشد

      نظرات