محیط زیست خراسان جنوبی با یک ضعف جدی در خصوص دیتا و اطلاعات زیست محیطی مواجه است

محیط زیست خراسان جنوبی با یک ضعف جدی در خصوص دیتا و اطلاعات زیست محیطی مواجه است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات