مصاحبه رادیویی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی به مناسبت هفته محیط زیست

مصاحبه رادیویی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی به مناسبت هفته محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان جنوبی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات