تجریشی در بازدید از واحدهای صنعتی خراسان رضوی: تحریمها موجب شکوفایی خلاقیت در مدیریت منابع کشور شده است.

تجریشی در بازدید از واحدهای صنعتی خراسان رضوی: تحریمها موجب شکوفایی خلاقیت در مدیریت منابع کشور شده است.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات