با حضور معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛ سیستم غبار گیر یک واحد صنعتی در خراسان رضوی افتتاح شد.

با حضور معاون سازمان حفاظت محیط زیست کشور؛ سیستم غبار گیر یک واحد صنعتی در خراسان رضوی افتتاح شد.

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات