تجریشی درسفر به خراسان رضوی: تعریف یک الگوی جامع و کاربردی درصنایع با رویکرد دانش بنیان

تجریشی درسفر به خراسان رضوی: تعریف یک الگوی جامع و کاربردی درصنایع با رویکرد دانش بنیان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوى یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات