مهار سه فقره آتش سوزی توسط محیط بانان منطقه حفاظت شده کرائی)شوشتر)

مهار سه فقره آتش سوزی توسط محیط بانان منطقه حفاظت شده کرائی)شوشتر)

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات