شناسایی و دستگیری شکارچیان سابقه دار توسط سبز جامگان محیط زیست در پارک ملی بمو

شناسایی و دستگیری شکارچیان سابقه دار توسط سبز جامگان محیط زیست در پارک ملی بمو

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات