بازدید سرزده مهندس شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از شرکت های ناژین مجد کریمان تولید کننده انواع سولفات های معدنی و شرکت تارا شیمی تولید کننده سولفات آمونیوم

بازدید سرزده مهندس شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان از شرکت های ناژین مجد کریمان تولید کننده انواع سولفات های معدنی و شرکت تارا شیمی تولید کننده سولفات آمونیوم

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات