بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان وهئیت همراه از مجموعه سیمان کرمان

بازدید مدیرکل حفاظت محیط زیست استان وهئیت همراه از مجموعه سیمان کرمان

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات