برپایی میز خدمت و پاسخ به مسائل زیست محیطی به مناسبت آغاز هفته محیط زیست در شهرستان زرند

برپایی میز خدمت و پاسخ به مسائل زیست محیطی به مناسبت آغاز هفته محیط زیست در شهرستان زرند

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات