برگزاری جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی با حضور مهندس...

جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری در محل دفتر مدیریت عامل برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای کرمان، جلسه کمیته راهبری طرح احیاء و تعادل بخشی در تاریخ ۱۹ خردادماه ۹۸ با حضور مهندس علیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای کرمان، مهندس عرب پور معاون حفاظت و بهره برداری و تعدادی از اعضاء در محل دفتر مدیریت عامل برگزار گردید.

در این جلسه که با محوریت پروژه مکانیزه نمودن سوابق پرونده های حفاظت و بهره برداری با حضور نمایندگان مشاور برگزار شد پیشرفت فیزیکی پروژه گزارش گردید و موانع و مشکلات اجرایی پروژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای كرمان

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای كرمان

    شركت آب منطقه‌ای كرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات