تاکنون اجازه بهره‌برداری از سطح دریاچه و یا محیط پیرامونی...

تاکنون اجازه بهره‌برداری از سطح دریاچه و یا محیط پیرامونی...

به گزارش روابط عمومی آب‌ منطقه‌ای مازندران آقای دکتر محمد‌ابراهیم یخکشی مدیرعامل شرکت با تکذیب نشر خبر مربوط به واگذاری سطح دریاچه سد و محیط پیرامونی آن به بخش خصوصی از سوی آب منطقه ای گفت: این شرکت تاکنون اجازه بهره‌برداری از سطح دریاچه و یا محیط پیرامونی را برای استفاده تفریحی و یا مقاصد دیگر به هیچ کس نداده و در این ارتباط بهره‌بردار مجازی وجود نداشته است.

ایشان افزود:در ارتباط با موضوع اخیر فرد و افراد خاطی نیز هیچ گونه ارتباط قراردادی و یا حقوقی با این شرکت نداشته‌اند و ورود آن‌ها به داخل مخزن تخلف بوده و با پاره کردن فنس موجود وارد دریاچه شدند به همین دلیل با شناسایی فرد خاطی که قایق‌های بادی را در اختیار مسافرین گذاشته است در محاکم قضایی شکایت گردید .

مدیرعامل آب منطقه‌ای مازندران گفت: این شرکت همانگونه که قبلا هشدار داده بود گشت‌های آن در داخل مخزن فعال بوده و با هرگونه ورود افراد غیرمجاز به داخل دریاچه برخورد می‌نماید و در حال حاضر نیز تعداد اکیپ‌های گشت نیز تقویت گردید .

لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران

  شرکت سهامی مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات