جرایم دیرکرد قبض عوارض نوسازی بخشوده نمی شود

جرایم دیرکرد قبض عوارض نوسازی بخشوده نمی شود

مدیر امور درآمدهای شهرداری اصفهان گفت: سال جاری قبض عوارض نوسازی منازل مسکونی و همچنین عوارض کسب و پیشه طی سه مرحله توزیع می‌شود.

نادر آخوندی اظهار کرد: قبض عوارض نوسازی در سال جاری طی سه مرحله توزیع می‌شود در حالی که سال‌های گذشته قبض عوارض نوسازی طی دو مرحله توزیع شد.

مدیر امور درآمدهای شهرداری اصفهان با اشاره به قانون نوسازی، ادامه داد: چنانچه شهروندان عوارض نوسازی خود را به موقع پرداخت نکنند مستند به ماده ۱۴ قانون ذکر شده مشمول  ۹ درصد جریمه تاخیر و در صورت پرداخت به موقع عوارض بر اساس تبصره یک ماده ۱۰ همان قانون، مشمول ۱۰ درصد جایزه خوش حسابی می‌شوند.

آخوندی خاطر نشان کرد: برای توزیع قبض عوارض نوسازی از سیستم توزیع شرکت پست استفاده می‌شود و ماموران با مراجعه به منزل افراد براساس کد بلوک ملکی تعیین شده برگه قبض نوسازی را تحویل می‌دهند.

وی تاکید کرد: چنانچه در توزیع انبوه قبوض نوسازی و کسب و پیشه در بین شهروندان فیش عوارض به دست آنان نرسد، شهروندان می‌توانند با مراجعه به منطقه مربوطه مشکل را بررسی و مرتفع کنند.

مدیر امور درآمدهای شهرداری اصفهان با اشاره به چگونگی محاسبه عوارض نوسازی، عنوان کرد: میزان عوارض نوسازی براساس قانون و مشخصه‌های درج شده محاسبه و بسته به متراژ ساختمان، متراژ زمین، نوع اسکلت ساختمان و امکانات خانه از قبیل آسانسور و استخر، متفاوت است.

آخوندی افزود: امیدواریم شهروندان با پرداخت به موقع عوارض نوسازی، کسب و پیشه و عوارض خودرو که جز درآمدهای پایدار شهرداری اصفهان محسوب می‌شود، شهرداری را در انجام وظایف محوله قانونی یاری کنند.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری اصفهان

  منبع خبر

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان

  شهرداری اصفهان یک شهرداری در شهر اصفهان می باشد

   نظرات