عوامل شارژ من کارت، حق کسر کارمزد ندارند

عوامل شارژ من کارت، حق کسر کارمزد ندارند

عوامل شارژ من کارت، حق کسر کارمزد ندارند

مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری مشهد گفت: عوامل فروش شارژ من کارت، حق گرفتن و کسر کارمزد از شهروندان را ندارند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمدجواد رجائیان در خصوص کسر کارمزد از مبلغ شارژ من کارتها اظهار داشت: ۲۴۵۰ عامل شارژ من کارت شامل فروشگاه ها و باجه های روزنامه که در سطح شهر مستقر هستند، هیچکدام حق گرفتن و یا کسر کردن مبلغی به عنوان کارمزد از شارژ من کارت ندارند؛ چرا که کارمزد آنان توسط شهرداری پرداخت می شود.
وی افزود: کارمزد شارژ من کارت فقط در ۶۳ باجه فروش من کارت مستقر در ایستگاه های قطارشهری و پایانه های اتوبوسرانی که نیروی انسانی ویژه در آنها مستقر هستند، لحاظ میشود.
رجائیان خاطرنشان کرد: اگر شهروندان با گرفتن یا کسر کارمزد شارژ من کارت در فروشگاه ها و یا باجه های روزنامه مواجه شدند، شکایت خود را سریعا با شماره تلفن ۳۱۲۹۱۵۱۳ در میان بگذارند تا در اسرع وقت با موارد برخورد شود.
وی ادامه داد: در صورت شکایت شهروندان از عوامل فروش من کارت، در ابتدا به آنان تذکر داده میشود و در صورت تکرار، مجوز فروش شارژ من کارت فروشگاه لغو خواهد شد.
اختر گنجیان

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات