برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جدید شورای انتظامی سازمان

برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جدید شورای انتظامی سازمان


برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جدید شورای انتظامی سازمان

آقای مهندس علی بنیادی نژاد مجدداً و برای ششمین سال متوالی به عنوان رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی کشور انتخاب گردید
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی، اولین جلسه شورای انتظامی نظام مهندسی کشور با حضور کلیه اعضاء تشکیل شد و هیات رئیسه شورا برای مدت یکسال آتی انتخاب گردید.
در این جلسه آقایان مهندس علی بنیادی نژاد به عنوان رئیس، آقای حمید مهدوی عضو حقوقدان شورا به عنوان نایب رئیس و مهندس امیر سلیمی به عنوان دبیر شورا انتخاب گردیدند.
این گزارش می افزاید اعضای شورای انتظامی کشور به این شرح می باشند:
۱.آقای مهندس شهرام کوسه غراوی منتخب وزیر راه و شهرسازی
۲.آقای مهندس منصور نویریان منتخب وزیر راه و شهرسازی
۳.آقای مهندس علی بنیادی نژاد منتخب شورای مرکزی
۴.آقای مهندس امیر سلیمی منتخب شورای مرکزی
۵.حاج آقا حمید مهدوی منتخب رئیس قوه قضائیه

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات