برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف جامع آموزش و پژوهش در شورای مرکزی

برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف جامع آموزش و پژوهش در شورای مرکزی


برنامه ریزی برای دستیابی به اهداف جامع آموزش و پژوهش در شورای مرکزی

کمیسیون آموزش، پژوهش، آزمون و انتشارات شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان روز ۱۹ خرداد در جلسه مشترک خود با مدیر واحد طرح و برنامه سازمان، عملکرد سه ساله این کمیسیون را به بحث گذاشت و میزان دستیابی به اهداف،استراتژی ها و راهبردهای مشخص شده را بررسی کرد.
دکتر جوان مجیدی رئیس کمیسیون در این باره به روابط عمومی شورای مرکزی گفت: اقدامات انجام شده برای هرکدام از اهداف و راهبردها و اهم راهکارهای مورد نظر برای تحقق نهایی آنها در این جلسه به مشورت گذاشته شد و پیشنهاد های کمیسیون برای دستور کارهای دوره آینده تعیین گردید.
محورهای فعالیت و برنامه‌های کمیسیون در دوره آینده شورای مرکزی و مبنای بودجه ریزی عملیاتی برای آموزشها وپژوهشها، بر اساس برنامه هایی است که با توجه به ساختارهای موجود در شورای مرکزی توسط واحد طرح و برنامه، پیگیری می‌شود.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات