تخصیص ۱۰هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به بازآفرینی بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر

تخصیص ۱۰هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به بازآفرینی بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر

جانشین رئیس و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور از تخصیص۱۰هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی به بازآفرینی بافت فرسوده پیرامون حرم های مطهر مشهد، قم، شیراز و تهران مطابق قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاریهای کشور، مسعود نصرتی با بیان مطلب فوق در حاشیه جلسه ای که با حضور نمایندگان شهرداری‌های مشهد، قم، شیراز و تهران در سازمان تشکیل شد، افزود: به استناد بند «د» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کشور، شهرداری‌ها اجازه دارند با تایید وزارت کشور تا ۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی ریالی منتشر نمایند که در صورت استفاده برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل شهری و بازآفرینی شهری بافت فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر مذکور در قانون، حرم های حضرت امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت احمد ابن موسی(ع) و حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق، به نسبت ۵۰ درصد سهم دولت و ۵۰ ‌‌درصد‌ سهم شهرداری‌ها خواهد بود.

وی اضافه کرد: وزارت کشور و به‌تبع آن سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به‌عنوان متولی صدور مجوز اوراق، جهت تسریع در فرآیند انتشار اوراق، سهم اوراق در سه حوزه قطار شهری، حمل‌ونقل عمومی و بافت فرسوده را تعیین نموده که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال برای بازآفرینی شهری بافت فرسوده حرم‌های مطهر تعیین‌شده است.

نصرتی در ادامه گفت: در جلسه ای که با حضور نمایندگان شهرداری‌های مرتبط تشکیل شد با توجه به مبالغ درخواستی شهرداری‌ها، سهم هر شهرداری جهت بافت فرسوده حرم مطهر آن شهر تعیین که نهایتاً برای شهرداری مشهد مبلغ ۵ هزار میلیارد ریال، شهرداری قم ۲ هزار میلیارد ریال، شهرداری شیراز ۲ هزار میلیارد ریال و شهرداری تهران یک هزار میلیارد ریال جهت انتشار اوراق مشارکت بافت فرسوده حرم‌های مذکور تعیین شد.

وی همچنین یادآور شد: به‌منظور استفاده از سهم تعیین‌شده، شهرداری‌های مشهد، قم، شیراز و تهران موظف‌اند در اسرع وقت نسبت به تکمیل و ارسال مدارک لازم ازجمله درخواست شهرداری، مصوبه شورای اسلامی شهر، نامه تضمین۵۰ درصدی سهم شهرداری، طرح توجیهی موردقبول بانک مرکزی، نامه تائید معاون امور عمرانی استانداری و مصوبه ستاد بازآفرینی شهری اقدام نمایند.

وی یادآور شد: سازمان شهرداری‌ها و دهیاری های کشور پس از دریافت مدارک سریعاً صدور مجوز وزیر محترم کشور را پیگیری و در دستور کار قرار خواهد داد.

نصرتی افزود: درصورتی‌که در مدت‌زمان حداکثر ۲ ماه پس از صدور مجوز وزارت کشور، شهرداری‌های مذکور نتوانند اوراق بافت فرسوده با مبالغ فوق را منتشر نمایند، سهم آن‌ها به سایر شهرداری‌ها تخصیص داده خواهد شد.

وی اضافه کرد: همچنین درصورت عدم استفاده سایر شهرداری‌ها از اوراق طرح‌های قطار شهری و حمل‌ونقل عمومی، در مراحل بعدی مبالغ دیگری جهت بافت فرسوده حرم‌های مطهر شهرداری‌های مشهد، قم، شیراز و تهران تخصیص داده خواهد شد.

شایان ذکر است به‌منظور تعیین سهم اوراق مشارکت بافت فرسوده شهرداری‌های مشهد، قم، شیراز و تهران، ۲۰ خردادماه جلسه‌ای با حضور نمایندگان شهرداری‌های مشهد، قم، شیراز و تهران و نصرتی معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان، کوشش تبار مدیرکل دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی، مهدی زاده مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و مدیرت توسعه شهری، ژیلایی معاون دفتر امور اقتصادی و خدمات مالی و حق پناه رئیس اداره امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری دفتر اقتصادی و خدمات مالی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مورخ در این سازمان تشکیل شد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان شهرداریها و دهیاریها

  منبع خبر

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها

  سازمان شهرداریها و دهیاریها یک سازمان دولتی در شهر تهران می باشد

   نظرات