صرفه جویی۱۳.۵ میلیون مترمکعب آب در شهرستان زرندیه

مدیر اداره منابع آب شهرستان زرندیه با ارائه گزارشی از عملکرد پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در سال ۹۷ در این شهرستان گفت: اجرای پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در شهرستان زرندیه سبب صرفه جویی۱۳.۵ میلیون مترمکعب آب در این شهرستان شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی،مهندس جمال محمدی در این گزارش گفت: پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۲ حلقه چاه فرم ۵، نصب ۲۲ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی مجاز، پر و مسلوب المنفعه نمودن ۴حلقه چاه جدیدالحفر و تازه شناسای شده، شناسایی ۴ مورد تخلفات مربوط به کف شکنی، جابجایی، لایروبی، آب فروشی، انتقال غیرمجاز و منصوبات غیرمجاز چاههای مجاز، شناسایی ۳ مورد تخلفات تغییر کاربری غیرمجاز منابع آب زیرزمینی، جلوگیری از اضافه برداشت ۳۷ حلقه چاه مجاز شناسایی شده  و برگزاری ۸ جلسه شورای حفاظت از منابع آب با ۲۱ مصوبه از جمله اقدامات این اداره در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی به شمار می رود.

مهندس محمدی ادامه داد: بر اساس اقداماتی که در این مدت صورت گرفته است ۱۳.۵ میلیون متر مکعب  از برداشت آب از منابع زیر زمینی در این شهرستان صرفه جویی شده است.

وی با بیان اینکه  شهرستان زرندیه سالهاست با بحران خشکسالی مواجه شده است، اظهار داشت: برای برون رفت از این مشکل و کنترل میزان برداشت آب از منابع زیر زمینی این اداره برنامه های مختلفی را اجرا و اکیپ های گشت و بازرسی به طور شبانه روزی دشت های شهرستان  را بازرسی و کنترل می کنند .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات