رئیس اداره آموزش، پژوهش و مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان از برگزاری کارگاه روزنامه نکاری محیط زیست با هدف آموزش مهارت خبرنویسی تخصصی در حوزه محیط زیست و در هفته محیط زیست خبر داد
   
   کارگاه روزنامه نگاری محیط زیست به مناسبت هفته محیط زیست در شوشتر برگزار شد

رئیس اداره آموزش، پژوهش و مشارکت های مردمی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان از برگزاری کارگاه روزنامه نکاری محیط زیست با هدف آموزش مهارت خبرنویسی تخصصی در حوزه محیط زیست و در هفته محیط زیست خبر داد کارگاه روزنامه نگاری محیط زیست به مناسبت هفته محیط زیست در شوشتر برگزار شد

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  منبع خبر

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

  اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

   نظرات