برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماندهای عفونی در بندرماهشهر

برگزاری اولین جلسه کارگروه مدیریت پسماندهای عفونی در بندرماهشهر

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات