تجهیز بیست و نه کتابخانه عمومی شیراز به شصت عنوان کتاب محیط زیستی

تجهیز بیست و نه کتابخانه عمومی شیراز به شصت عنوان کتاب محیط زیستی

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات