مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس عنوان کرد: مشکلات امروز محیط زیست، حاصل عدم آموزش و عدم آگاهی در زمینه محیط زیست است

مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس عنوان کرد: مشکلات امروز محیط زیست، حاصل عدم آموزش و عدم آگاهی در زمینه محیط زیست است

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان فارس یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات