نصب سطل های تفکیک زباله از مبدا در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان به مناسبت هفته محیط زیست

نصب سطل های تفکیک زباله از مبدا در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان به مناسبت هفته محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات