برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های حفظ محیط زیست در اداره کل کتابخانه های استان گیلان در هفته محیط زیست

برگزاری کارگاه آموزشی مهارت های حفظ محیط زیست در اداره کل کتابخانه های استان گیلان در هفته محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات