در دهه کرامت نشاط بیشتری در شهر ایجاد شود

در دهه کرامت نشاط بیشتری در شهر ایجاد شود

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات