فضای شهری مناسبی در دهه کرامت ایجاد خواهیم کرد

فضای شهری مناسبی در دهه کرامت ایجاد خواهیم کرد

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات