برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت حمل و نقل همگانی ویژه مدیران میانی ...

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت حمل و نقل همگانی ویژه مدیران میانی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات