برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت حمل و نقل همگانی ویژه مدیران میانی  ...

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت حمل و نقل همگانی ویژه مدیران میانی ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

    منبع خبر

    شهرداری مشهد

    شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

      نظرات