بررسی پیش‌نویس لایحه‌"ضوابط و مقررات طراحی و جانمایی پارکینگ"

بررسی پیش‌نویس لایحه‌"ضوابط و مقررات طراحی و جانمایی پارکینگ"

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

منبع خبر

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

نظرات