پروژه شهید ناصری بخشی از پازل ترافیکی اراضی جنوب مشهد است

پروژه شهید ناصری بخشی از پازل ترافیکی اراضی جنوب مشهد است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات