طی سه ماه گذشته هر ماه یک پروژه عمرانی آغاز و یک پروژه افتتاح شده است

طی سه ماه گذشته هر ماه یک پروژه عمرانی آغاز و یک پروژه افتتاح شده است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

منبع خبر

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

نظرات