پروژه‌های شهری باید سه شیفته اجرا شوند/ بر حفظ سیما و منظر شهری در  ...

پروژه‌های شهری باید سه شیفته اجرا شوند/ بر حفظ سیما و منظر شهری در ...

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

منبع خبر

شهرداری مشهد

شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

نظرات