صرفه جویی ۰.۶میلیون مترمکعب آب در شهرستان های تفرش و آشتیان

مدیر اداره منابع آب شهرستان های تفرش و آشتیان با ارائه گزارشی از عملکرد پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در سال ۹۷ در این شهرستان گفت: اجرای پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در شهرستان های تفرش و آشتیان سبب صرفه جویی ۰.۶میلیون مترمکعب آب در این شهرستانها شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی،مهندس محسن پارسا در این گزارش گفت: پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۳ حلقه چاه فرم ۵، نصب ۱۷دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی مجاز، پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۹ حلقه چاه جدیدالحفر و تازه شناسایی شده، شناسایی و توقیف ۶ دستگاه حفاری غیرمجاز و برگزاری ۶ جلسه شورای حفاظت از منابع آب با ۱۹ مصوبه در شهرستان تفرش و ۷ جلسه با ۲۵ مصوبه در شهرستان آشتیان از جمله اقدامات این اداره در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی به شمار می رود.

مهندس پارسا ادامه داد: بر اساس اقداماتی که در این مدت صورت گرفته است،۰.۶ میلیون متر مکعب  از برداشت آب از منابع زیر زمینی در این شهرستان صرفه جویی شده است.

وی در پایان تصریح کرد: برای برون رفت از این مشکل و کنترل میزان برداشت آب از منابع زیر زمینی این اداره برنامه های مختلفی را اجرا و اکیپ های گشت و بازرسی به طور شبانه روزی دشت های شهرستان  را بازرسی و کنترل می کنند .

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    منبع خبر

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی

    شرکت آب منطقه‌ای مرکزی یک شرکت می باشد

      نظرات