صرفه جویی ۰.۸میلیون مترمکعب آب در شهرستان خمین

صرفه جویی ۰.۸میلیون مترمکعب آب در شهرستان خمین

مدیر اداره منابع آب شهرستان خمین با ارائه گزارشی از عملکرد پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در سال ۹۷ در این شهرستان گفت: اجرای پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در شهرستان خمین سبب صرفه جویی ۰.۸ میلیون مترمکعب آب در این شهرستان شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی،مهندس حمید رنجبر در این گزارش گفت: پر و مسلوب المنفعه نمودن ۳۱ حلقه چاه فرم ۵، نصب ۲۰دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی مجاز، پر و مسلوب المنفعه نمودن ۶۳ حلقه چاه جدیدالحفر و تازه شناسایی شده،جلوگیری از اضافه برداشت ۲ حلقه چاه مجاز شناسایی شده،شناسایی ۳ مورد تخلفات کف شکنی، جابجایی، لایروبی، آب فروشی، انتقال غیرمجاز و منصوبات غیرمجاز چاههای مجاز، شناسایی و توقیف ۱۰ دستگاه حفاری غیر مجاز و برگزاری ۹ جلسه شورای حفاظت از منابع آب با ۶۸ مصوبه از جمله اقدامات این اداره در راستای اجرای طرح احیاء ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات