صرفه جویی ۰.۶میلیون مترمکعب آب در شهرستان های تفرش و آشتیان

صرفه جویی ۰.۶میلیون مترمکعب آب در شهرستان های تفرش و آشتیان

مدیر اداره منابع آب شهرستان های تفرش و آشتیان با ارائه گزارشی از عملکرد پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در سال ۹۷ در این شهرستان گفت: اجرای پروژه های طرح احیاء و تعادل بخشی در شهرستان های تفرش و آشتیان سبب صرفه جویی ۰.۶میلیون مترمکعب آب در این شهرستانها شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مرکزی،مهندس محسن پارسا در این گزارش گفت: پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۳ حلقه چاه فرم ۵، نصب ۱۷دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای آب کشاورزی مجاز، پر و مسلوب المنفعه نمودن ۱۹ حلقه چاه جدیدالحفر و تازه شناسایی شده، شناسایی و توقیف ۶ دستگاه حفاری غیرمجاز و برگزاری ۶ جلسه شورای حفاظت از منابع آب با ۱۹ مصوبه در شهرستان تفرش و ۷ جلسه با ۲۵ مصوبه در شهرستان آشتیان از جمله اقدامات این اداره در راستای اجرای طرح احیاء و تعادل بخشی به شمار می رود. مهندس پارسا ...

متن کامل خبر در سایت شبکه خبری آب کشور

  منبع خبر

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور

  شبکه خبری آب کشور یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات