بررسی مهمترین برنامه های گروه تخصصی عمران برای ارائه در اجلاس هیئت عمومی


بررسی مهمترین برنامه های گروه تخصصی عمران  برای ارائه در اجلاس هیئت عمومی

هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی تشکیل جلسه داد.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه اهداف استراتژیک, راهبردی و عملکرد گروه تخصصی در سالهای اخیر ، برنامه های در دست اقدام و طرح های آینده بررسی شد .
ارتقای توانمندی حرفه ای اعضا و تعالی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ،توسعه و ترویج مقررات ملی ساختمان و بالاخره  توسعه تعامل با حوزه‌های بخشی و فرابخشی  از مهمترین محورها در در جهت تحقق اهداف گروه تخصصی اعلام شده است.
در همین ارتباط دکتر نرماشیری دبیر گروه تخصصی عمران اظهار داشت: این گروه  از ابتدای دوره هفتم شورای مرکزی  اقدامات مهمی انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به تهیه نظامنامه ها با عناوینی چون ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها ، شیوه نامه مجریان ذیصلاح و نظام نامه ایمنی ، اشاره کرد. این نظام نامه ها در این گروه تخصصی تدوین و پس از نظر خواهی از استانها و تصویب در شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است .
گروه تخصصی عمران همچنین کارگروه هایی را هر کدام با مسئولیت یکی از استان‌ها تشکیل داده است که از جمله آنها کار گروه ایمنی و اجرا با محوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان به مسئولیت استان مرکزی ، کارگروه تخریب و گودبرداری توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز ،کارگروه مصالح و فن آوری با محوریت استان هرمزگان ، کارگروه ارزیابی و بهسازی ساختمان ها توسط استان سیستان و بلوچستان و کارگروه مدیریت اقتصاد مهندسی با مدیریت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان بوده است .
گروه تخصصی عمران همچنین در دوره فعالیت خود در دو سال اخیر اقدام به بازدید از مناطق زلزله زده و سیل زده نموده و در جهت بهسازی و ترمیم ساختمان های آسیب دیده و نکات مورد نظر برای پیشگیری از بروز خسارت ها در حوادث طبیعی دیدگاه های تخصصی خود را ابراز کرده است.
بررسی پیش نویس پیش نویس اصلاحیه های مباحث ۷، ۸ ، ۹ و ۱۰ مقررات ملی ساختمان ، از دیگر اقدامات گروه تخصصی عمران بوده است که پس از اخذ نظرات استانها در کارگروه های مختلف، آنها را به بحث و بررسی گذاشته و به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال کرده است.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات