تهیه شیوه نامه جدید ارجاع نظارت در گروه تخصصی عمران شورای مرکزی

تهیه شیوه نامه جدید ارجاع نظارت در گروه تخصصی عمران شورای مرکزی


تهیه شیوه نامه جدید ارجاع نظارت در گروه تخصصی عمران شورای مرکزی

گروه تخصصی عمران در جلسه روز ۲۱ خرداد که  با حضور تمامی اعضا برگزار شد، موضوعات مختلف برای طرح در صحن اجلاس آینده هیئت عمومی را مورد بحث و بررسی قرار داد و مقرر شد شیوه نامه ارجاع نظارت برای اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه شود.
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی از تصمیمات مهم جلسه گروه تخصصی عمران، توسعه خدمات مهندسی با رویکرد تقویت مباحث حقوقی و شرکتی و تعریف شرایط جدید جهت اشتغال مهندسان در مشاغل مرتبط با ساختمان بود تاسهم مهندسان در صنعت ساختمان افزایش یافته و منحصر به موارد طراحی، نظارت و اجرا نگردد .
به گفته رئیس گروه تخصصی عمران، همچنین مقرر شد از نوآوری‌ها و فناوری‌های نوین صنعت ساختمان استفاده و ظرفیت مهندسان متناسب با شرایط استان مشخص شود و برای هر استان بر اساس شرایط خاص همان منطقه ، برای اجرایی شدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اقدام شود.
مهندس مجتبی زاده افزود: گروه تخصصی عمران همچنین به تشکیل کار گروهی به عنوان کارگروه نظارت کارگاهی با محوریت استان یزد رای داد که در زیر شاخه گروه تخصصی عمران امور مربوط به نظارت کارگاهی را پیگیری کند . در این مورد رئیس شورای مرکزی با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه و هماهنگی لازم را به عمل خواهد آورد.
در خصوص طرح اجرای HSE که توسط یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران ارائه شده است، بررسی های لازم انجام تا مشروح آن در جلسه آینده کمیسیون بررسی گردد.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات