شفافیت و انضباط مالی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، مورد تاکید کمیته مالی و مالیاتی

شفافیت و انضباط مالی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، مورد تاکید کمیته مالی و مالیاتی


شفافیت و انضباط مالی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها، مورد تاکید  کمیته مالی و مالیاتی
کمیته مالی و مالیاتی سازمان نظام مهندسی ساختمان با حضور مدیران امور مالی و خزانه داران سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها روز ۲۱ خرداد در محل شورای مرکزی تشکیل جلسه داد .
به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در آغاز جلسه ، خانم مسعودی مدیر امور مالی شورای مرکزی هدف از تشکیل این نشست را رایزنی درباره مباحث مربوط به اظهارنامه مالیاتی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان به عنوان اشخاص حقوقی و نیز اظهارنامه‌مالیاتی اعضای سازمان های نظام مهندسی استان‌ها به عنوان اشخاص حقیقی، بر شمرد.
در ادامه مهندس امراللهی خزانه دار سازمان به تحلیل و بررسی تعلیق شناسه ملی سازمان ها و مکاتبات انجام شده پرداخت .
به گفته وی تعلیق شناسه ملی صرفاً  منحصر به سازمان نظام مهندسی ساختمان نبوده و این موضوع در راستای طرح ساماندهی تشکل های قانونی و مجامع حرفه ای پیگیری شده است .
بر این اساس، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و باید در سازمان ثبت اسناد و املاک هر استان به ثبت برسند و هرگونه تغییرات در سازمان در سامانه ثبت اسناد و املاک درج گردد.
در ادامه جلسه آقای محمدکاظم دری عضو کمیته مالی، درباره نحوه تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی توضیحاتی داد و جلسه به صورت کارگاهی با بحث و بررسی نحوه تکمیل صفحات اظهارنامه و درج موارد درآمدی و هزینه‌ای، ادامه یافت و به سوالات مدیران مالی سازمان‌ها پاسخ‌های لازم داده شد.
اقدام در مورد تکمیل اظهارنامه اشخاص حقوقی ویژه سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان ها باید حداکثر تا پایان ماه تیر اعمال شود.
اظهارنامه اشخاص حقیقی بخش دیگر از جلسه کمیته مالی و مالیاتی شورای مرکزی بود که آقای شهرکی مدیر امور مالی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در این باره نکاتی را یادآور شد. در همین ارتباط از روابط عمومی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها درخواست شد به هر نحو ممکن در مورد ضرورت  تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی حداکثر تا پایان ماه خرداد، اطلاع رسانی لازم صورت گیرد.
در ادامه جلسه کمیته مالی و مالیاتی، مهندس رجبی رئیس شورای مرکزی حضور یافت و درباره شفافیت مالی و محدود کردن حساب‌های بانکی در حد نیاز توضیحاتی داد.
وی تاکید کرد که در سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها هر نوع حساب اضافی بسته و محدود گردد.
به گفته مهندس رجبی،  در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها نباید به هیچ عنوان حساب شخصی به نام فرد یا افراد افتتاح شود و در صورت مشاهده چنین موردی مسببان و هیئت مدیره و رئیس سازمان مسئول و پگاسخگو خواهند بود .
تسریع در  ثبت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در ادارات ثبت اسناد و املاک استان نیز مورد تاکید رئیس سازمان قرار گرفت.

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

   نظرات