برپایی ایستگاه سنجش فشارخون در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان به مناسبت هفته محیط زیست

برپایی ایستگاه سنجش فشارخون در اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان به مناسبت هفته محیط زیست

لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان کرمان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات